فراخوان گالری الهه

فراخوان نمایشگاه گروهی با عنوان «شهر، زنان و حق شهروندی» در گالری الهه | مهلت ارسال آثار: ۱۰ الی ۱۷ اسفند