فراخوان موزه هنرهای معاصر فلسطین | مهلت ارسال آثار: ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹

‎‌≡ فراخوان نمایشگاه گروهى
«نقاشى، عكاسى و آثار حجمى» ≡

‎در موزه هنرهاى معاصر فلسطين

١٩ الى ٢٦ مهر ماه ١٣٩٩
‎زمینه ها: #حجم #نقاشی #عكاسى
مهلت ارسال آثار: ۳۰ مرداد ماه ١٣٩٩

در پايان گواهى شركت به هنرمندان تقديم مى شود.

شماره تلگرام و واتس اپ براى كسب اطلاعات بيشتر و ارسال آثار: 09303203241
شماره تماس: 09303203241