فراخوان گالری آتشزاد | مهلت ارسال: ۲۰ مهر ۱۳۹۹

فراخوان نمایشگاه گروهى «نقاشى، عكاسى، حجم» ‌‎در گالرى آتشزاد ۲۱ تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹

مهلت ارسال آثار: ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ 

در پايان نيز گواهى شركت به هنرمندان تقديم مى شود

شماره تلگرام و واتس اپ جهت اطلاع از شرايط نمايشگاه و ارسال آثار: 09303203241 ‌‎
تلفن تماس: 09303203241