فراخوان گالری احسان | مهلت ارسال: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

فراخوان نمایشگاه گروهى «نقاشى، عكاسى، حجم» ‌‎در گالرى احسان
زمان برگزاری نمایشگاه: ۲۰ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰

مهلت ارسال آثار: ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ 

در پايان نيز گواهى شركت به هنرمندان تقديم مى شود

شماره واتس اپ جهت اطلاع از شرايط نمايشگاه و ارسال آثار: 09303203241 ‌‎
تلفن تماس: 09303203241