فراخوان گالری احسان | مهلت ارسال: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

فراخوان نمایشگاه گروهى ‌‎در گالرى احسان
زمینه‌ها: نقاشی، عکاسی، حجم
زمان برگزاری نمایشگاه: ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مهلت ارسال آثار: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ 

≡ شرایط:
■ بدون محدوديت در موضوع، تكنيك، ابعاد
■ در پايان نمايشگاه گواهى شركت به همه هنرمندان از طرف گالرى تقديم ميشود.

شماره واتس اپ جهت اطلاع از شرايط نمايشگاه و ارسال آثار: 09303203241 ‌‎
تلفن تماس: 09303203241