فراخوان گالری آتشزاد | مهلت ارسال: ۱ خرداد ۱۴۰۰

فراخوان نمایشگاه گروهى ‌‎در اینستاگرام گالرى آتشزاد
زمینه‌ها: نقاشی، عکاسی، حجم
زمان برگزاری نمایشگاه: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ به مدت ۶ ماه

مهلت ارسال آثار: ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 

≡ شرایط:
■ بدون محدوديت در موضوع، تكنيك، ابعاد
■ در پايان نمايشگاه گواهى شركت به همه هنرمندان از طرف گالرى تقديم ميشود.

شماره واتس اپ جهت اطلاع از شرايط نمايشگاه و ارسال آثار: 09303203241 ‌‎
تلفن تماس: 09303203241