فراخوان گالری آیریک | مهلت ارسال: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

فراخوان نمایشگاه گروهى ‌‎در گالرى آیریک تهران
زمینه‌ها: نقاشی، عکاسی، حجم
زمان برگزاری نمایشگاه: ۱۱ الی ۱۶ تیر ۱۴۰۰

مهلت ارسال آثار: ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ 

≡ شرایط:
■ بدون محدوديت در موضوع، سبک، تكنيك، ابعاد
■ با ارائه گواهی شرکت قابل استعلام از طرف گالری به هنرمندان

شماره واتس اپ جهت اطلاع از شرايط نمايشگاه و ارسال آثار: 09303203241 ‌‎
تلفن تماس: 09303203241