فراخوان گالری آتشزاد | مهلت ارسال: ۴ بهمن ۱۳۹۸

فراخوان نمایشگاه گروهى خودنگاره در گالرى آتشزاد

‌‌١١ تا ١٦ بهمن ماه ١٣٩٨

‌‎زمینه ها: #حجم #نقاشی #نمایشگاه_گروهی

مهلت ارسال آثار: ٤ بهمن ماه ١٣٩٨

شرايط:

* موضوع: خودنگاره Self portrait

* تكنيك: آزاد

* ابعاد: حداكثر ٥٠ در ٧٠

* قاب الزامى است

* در پايان نيز گواهى شركت به هنرمندان تقديم مى شود

شماره تلگرام و واتس اپ براى ارسال آثار:

09395207259

‌‎تلفن تماس:

09125263664