فراخوان نمایشگاه گالری لاله | مهلت ارسال آثار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹

■ مهلت ثبت نام  تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹ 
■ گشایش: آذر ماه ۱۳۹۹
■ مكان برگزاری: گالری لاله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
≡ رشته های مورد پذیرش: نقاشی
.
نمایشگاه گروهی نقاشی بصورت محدود در گالری لاله. جهت شرکت تصویر آثار به همراه رزومه هنری ارسال گردد.

≡ تلفن جهت هماهنگى و ارسال آثار:
■ ۰۹۳۶۰۲۷۷۲۴۷