فراخوان هنری - فراخوان برگزاری نمایشگاه نقاشی
فراخوان گالرى niśart Istanbul | مهلت ارسال آثار: ۳۰ آذر ۹۸

فراخوان نمايشگاه بين المللى گروهى هنرهاى تجسمى تركيه-استانبول

› با ارائه سرتيفيكيت از طرف گالرى به شركت كنندگان

› مهلت ارسال آثار تا ٣٠ آذرماه

› افتتاحيه ١٧ تا ٢٠ دى در گالرى niśart Istanbul

› هزينه شركت در نمايشگاه به ازاى هر اثر مبلغ ٨٥٠ هزار تومان( تخفيف براى مجموعه آثار و شركت كنندگان قبلى نمايشگاه هاى پگانا آرت شامل ميشود)

› هزينه شامل هزينه حمل و نقل آثار، ورودى گالرى، تبليغات، پوستر، پذيرايى روز افتتاحيه ميباشد.

› ارسال تصوير آثار همراه با تكنيك و ابعاد به واتساپ شماره ٠٩٣٦٠٢٧٧٢٤٧