آرت‌روم

آرت روم پروژه جدیدی ست از وبسایت آرت‌گالریز به منظور نمایش و فروش آنلاین آثار از طریق برگزاری نمایشگاه‌های آنلاین در دوره کرونا