گروه هنری ژرف

برگزاری نمایشگاه هنری به صورت انفرادی و گروهی، فروش آثار هنرمندان

فراخوان گالری ایده

فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان « امواج احساسات» در گالری ایده | مهلت ارسال آثار: ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸