فراخوان نمایشگاه گروهی تصویرسازی | مهلت ارسال: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

فراخوان نمایشگاه گروهی تصویرسازی با عنوان « تکه ای از من » توسط گروه هنری (ژرف) برگزار می شود.

تکه ای از من ، صداهایی جا مانده ، نجواهایی مکرر، نفس هایی مدام است که هر روز صبح روبه رویت بیدار و هر شب در سکوتی به خواب می روند، تکه ای از من بیانگرِ منِ توست ، از منی بلند پرواز ، با رویایی از دست نیافته ها. تکه ای از من ، حرفها و نگاه هاییست که جا مانده اند ، در زمانی و مکانی جز اینجا ، جز امروز و فردا و قبل ها، تکه ای از من ، داستان تکه ای از روحِ بیدار توست.

در این فراخوان از هنرمندان تصویرساز دعوت به عمل می آید تا « تکه ای از من » را ، به تصویر بکشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در زمینه : « تصویر سازی »
● مهلت ارسال اثر: ۲۰ بهمن ماه ۹۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمان برگزاری نمایشگاه اسفند ماه ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیر اجرایی «سحر امینی » 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرایط شرکت در نمایشگاه:
– موضوع: تکه ای از من
– ابعاد و تکنیک : آزاد
– آثار با پاسپارتو و قاب سفید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره تماس ۰۹۳۸۶۲۱۰۱۳۱

.