فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی | مهلت ارسال: ۱ مرداد ۱۳۹۹

فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «بی نهایتی از طبیعت» توسط گروه هنری ژرف برگزار می شود.
در «بی نهایت» هیچ محدودیت فضایی و زمانی وجود ندارد. در بی نهایت هنرمند میتواند اثر خود را از هر محدودیتی مبرا کند. آثاری از طبیعت که روح هنرمند درونش غرق شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در زمینه: « نقاشی »
● مهلت ارسال اثر: ۱ مرداد ماه ۹۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمان برگزاری نمایشگاه: ۱۰ مرداد ۹۹
مکان: برج آزادی، تالار آیینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیر اجرایی «سحر امینی »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرایط شرکت در نمایشگاه:
– موضوع: بی نهایتی از طبیعت
– ابعاد و تکنیک : آزاد
– عکس از اثر و مشخصات اثر همراه با رزومه هنری به شماره زیر ارسال شود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره تماس ۰۹۳۸۶۲۱۰۱۳۱

.